آخرین اخبار

17. مهر 1396 - 12:19   |   کد مطلب: 8588
کلاس خبر: نامه‌های بلوغ، مجموعه‌ی پنج نامه از استاد علی صفایی حائری است. نامه‌هایی که در زمان بلوغ سنی فرزندانش نوشته شده است.

به گزارش خبرنگار کلاس خبر،نامه‌های بلوغ، مجموعه‌ی پنج نامه از استاد علی صفایی حائری است. نامه‌هایی که در زمان بلوغ سنی فرزندانش نوشته شده تا آنان را به بلوغ فکری پیوند بزند.

در بخشی ازآن آمده است :

بابا ! در این نكته تامل كن، ببین در برابر آنچه به دست می آوری، چه از دست می دهی. در این محاسبه خودت را در نظر بگیر. تمام باخت ما از اینجاست كه خودمان را به حساب نمی آوریم. فقط حساب می كنیم چه به دست آورده ایم و نمی بینیم چه از دست داده ایم.

پسرم محمد! اگر تمامی آنچه را كه همه آدم ها در طول تاریخ به دست آورده اند و اگر تمامی ثروت و قدرت و رفاه و لذت تمامی آن ها را، تو به تنهایی صاحب شوی، بدان این همه از تو كوچكتر و بی ارزش تر است كه تو یك لحظه ات را برای آن فدا كنی. این ها همه برای تو و به خاطر تو بوده اند و سزاوار نیست كه تو عمر خودت و وجود خودت را برای آن ها بگذاری.

جویبار دائمی است

نویسنده : علی صفایی حائری

تصاویر تکمیلی: 
سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی
ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم