آخرین اخبار

16. مهر 1396 - 14:15   |   کد مطلب: 8580
کلاس خبر: دستانی که ریشه در آسمان دارند و با شوق کودکانه شان رنگ ها و نقاشی های زیبا خلق می کنند؛ گویی آنها تجلی زیباترین نقش ها و رنگ های آفرینش اند.

روزت مبارک کودک زیباکه امید از چشمه وجود تو می جوشد! در میانه تحمل بارهای بزرگ که بر شانه های کوچکت نهاده شده، نقش های های رنگ به رنگت بر صفحه سپید، در طغیان بی محابای سیاهی و درد، همچنان یادآور کودکی ها، معصومیت و امید است.

دستانی که ریشه در آسمان دارند و با شوق کودکانه شان رنگ ها و نقاشی های زیبا خلق می کنند؛ گویی آنها تجلی زیباترین نقش ها و رنگ های آفرینش اند

روزجهانی کودک گرامی باد.

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی
ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم