تب‌های اولیه

پول
50% (1 رای)
وفاداری و قدر شناسی
50% (1 رای)
درک متقابل وتفاهم
0% (0 رای)
دوست داشتن
0% (0 رای)
مثبت نگر بودن
0% (0 رای)
تمام آرا: 2