آخرین اخبار

18. دى 1396 - 9:28   |   کد مطلب: 9693
رئیس آموزش وپرورش شهرستان صحنه
بازدید از مدارس مقطع ابتدایی روستایی
کلاس خبر:خزایی مدیر آموزش وپرورش شهرستان صحنه به همراه شاه آبادی کارشناس ارزیابی وعملکرداز مدارس مقطع ابتدایی روستاهای ایلخانی آباد،بابان آباد،مال امیری سفلی،مال میری علیا و....بازدید کردند

به گزارش خبرنگار کلاس خبر از صحنه،خزایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان صحنه به همراه شاه آبادی کارشناس ارزیابی و عملکرد از مدارس مقطع ابتدایی روستاهای ایلخانی آباد،بابان آباد،مال امیری سفلی،مال امیری علیا،چغاجانعلی،یکدانگی و تخت شیرین بازدید و ضمن حضور در کلاس درس و انجام نظارت بالینی برفرایند یاد دهی و یادگیری از نزدیک در جریان امور آموزشی ،تربیتی و مسائل جاری آموزشگاه های روستا نظارت داشت.

وی با توصیه به دانش آموزان به برنامه ریزی مناسب درسی ،تلاش های همکاران و آموزگاران راستود و با اهداءجوایزی از دانش آموزان فعال در امر آموزشی تقدیر و تجلیل نمود.

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی
ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم