آخرین اخبار

7. آبان 1396 - 16:24   |   کد مطلب: 8780

مسکینی
دیدم با کفش پاره
 شکر میکردخدا را !!!
گفتم ::
که کفش پاره
شکر خدا ندارد !!؟
گفتا : 
یکی شکر میکرد ....
دیدم پا نداشت !!!

 

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی
ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم