آخرین اخبار

6. مهر 1396 - 20:09   |   کد مطلب: 8518

بعد عزای حسين
اول شعور حسيني،
بعد شور حسينی
محرم و صفر زمان
باليدن است
نه فقط ناليدن
بساطش آموزه است
نه موزه
تمرين خوب نگريستن است
نه فقط خوب گريستن

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی
ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم